همان یک دست کفاف می کرد برای هجمه ی دعاهای عاشقانه ات...

افسوس که من با همین دو دست سالم...

باز دعاهایم از لای قنوتم می ریزد روی زمین...

با این دو دست سالم...

هنوز نتوانسته ام یک قنوت این چنینی بخوانم ...

 

Shahid Kharazi 16

دعایمان کن ...

به حرمت تمام نجواهای عاشقانه ات دعایمان کن ...

منبع اصلی مطلب : دفـتـــــــــــــر ســــــــــــــــرخ
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ذعایمان کن ...